You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Optimalizace spotřeby energie
  2. Stlačený vzduch

Stlačený vzduch není zdarma

Americké ministerstvo energetiky provedlo průzkum systémů stlačeného vzduchu. Bylo zjištěno, že systémy stlačeného vzduchu tvoří 10% veškeré elektřiny spotřebované ve zpracovatelském průmyslu. 70% všech amerických výrobních závodů má vlastní systém stlačeného vzduchu a 50% těchto závodů má příležitosti k velkým úsporám energie s nízkými náklady na projekt. Zdroj: Hodnocení efektivity trhu v oblasti stlačeného vzduchu – Energy.gov

Ve výrobních závodech je povědomí o účinnosti stlačeného vzduchu nízké. Primárním cílem je dodávka spolehlivého a stálého zdroje stlačeného vzduchu. Někteří výrobci mají servisní smlouvu na vybavení, ale jen málokdo z nich řeší účinnost. 35% výrobců zpracovává programy prevence úniků a 57% výrobců nepodniklo žádné kroky ke zvýšení efektivity. Zdroj: Hodnocení efektivity trhu v oblasti stlačeného vzduchu – Energy.gov

Úniky stlačeného vzduchu často vyplýtvají 20–30% výkonu kompresoru.

Studie provedená americkým ministerstvem energetiky zjistila, že 80% doporučení modernizace kompresorů nevyžaduje investice do nových kompresorů a místo toho jsou řešeny prostřednictvím levných upgradů systému a účinného programu sledování a oprav netěsností. Odhady uvedené v tabulce dále jsou široce přijímány jak US Department of Energy, tak i specialisty v oboru stlačeného vzduchu. Odhady předpokládají ostré přechody v rozvodech vzduchu, zaoblené přechody mohou ušetřit až 60% tlakových ztrát.

Odhadované ztráty průtoku vzduchu v důsledku úniků (Nl/m = normální litry za minutu)

Velikost otvoru Tlak stlačeného vzduchu
5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar
1/16" 91 Nl/m 99 Nl/m 108 Nl/m
1/8" 360 Nl/m 400 Nl/m 436 Nl/m
1/4" 1444 Nl/m 1586 Nl/m 1756 Nl/m

Jak lze zjistit úniky?

Existují 3 základní strategie a s každou jsou spojené určité náklady.

  1. Žádná strategie – Vysoké náklady na energie, plýtvání v důsledku úniků stojí 25–30% nákladů na energie.
  2. Preventivní – Je zaveden určitý program detekce úniků. Inspekce jsou naplánovány měsíčně nebo čtvrtletně. Používají se tradiční metody – například mýdlová voda na spoje nebo ultrazvukové detektory. Když se zjistí únik, údržbáři ho opraví.
  3. Prediktivní – Průběžné monitorování využití stlačeného vzduchu rychle identifikuje oblasti úniků. Údržba se naplánuje tak, aby se doba prostoje minimalizovala. Velmi často se tím odloží investice do nového kompresoru.