You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Следене на състоянието
  3. Онлайн мониторинг на състоянието с интерфейс за индустриални мрежи

Онлайн мониторинг на състоянието с интерфейс за индустриални мрежи

Обширният и адаптируем мониторинг на състоянието оптимизира наблюдението на състоянието и процесите

  • Обмен на данни с управление с програмируема памет през индустриална мрежа
  • Оптимизиран контрол на състоянието и процесите
  • 3 Ethernet порта: отделна офисна и машинна мрежа
  • 6 канала: 4 x динамични (напр. ускорение, сила), 2 x аналогови
  • Голяма вътрешна памет за историята с часовник за реално време

Обширен и адаптируем мониторинг на състоянието
VSE150 е 6-канална диагностична система за оценка на четири динамични сигнала (напр. ускорение) и два аналогови входа. Новото семейство VSE15x предлага различни интерфейси за индустриални мрежи за обмен на данни с управление с програмируема памет. По този начин измерваните стойности могат да се показват директно в управлението и мониторингът да се адаптира перфектно към работните състояния и процеси на машината. За критично зависими от времето аларми на разположение са, наред с индустриалната мрежа, и още 2 бързи дигитални комутиращи изхода (време на реакция ≤1 ms).

Икономия на разходи чрез намаляване на обема за свързване
Благодарение на директната връзка към управлението с програмируема памет през индустриалната мрежа през последната могат да се обменят помощни величини (напр. обороти, тригери за работни състояния) и аларми за контрол на състоянието, които не зависят критично от времето. Това спестява не само времето за окабеляване, но и необходимостта от съответни входове/изходи към управлението с програмируема памет.