You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Управляващ IO-Link Master за хигиенни зони

Управляващ IO-Link Master за хигиенни зони

Допълнително за безопасната употреба в мокри зони в хранително-вкусовата промишленост

  • 4 или 8 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност
  • Полеви модул IP-69K за хранително-вкусовата промишленост
  • Master и устройствата (Devices) могат да бъдат конфигурирани със софтуера LR DEVICE
  • Готовност за Industrie 4.0 чрез LR AGENT EMBEDDED
  • Електрическо захранване през стандартен сензорен кабел M12, код А

Здрави модули за индустриална мрежа за приложения с високи изисквания
Децентрализираните управляващи IO-Link Master служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Специалният материал на корпуса и високото ниво на херметичност (IP 69K) позволява употреба директно в мокрите зони в хранително-вкусовата промишленост. Материалите и методите на производство са идентични с тези на свързващите кабели на ifm от доказалата се продуктова серия EVF. Технологията ecolink гарантира надеждни, трайно уплътнени връзки M12 на свързващите проводници. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.

Предимства и ползи за клиентите

Конфигуриране на сензорите с LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички управляващи IO-Link Master в мрежата и създава общ преглед на цялото съоръжение. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно параметриране на всички сензори в системата от централно място.

Управляващ модул за хранително-вкусовата промишленост
Благодарение на използваните материали и иновативния дизайн на корпуса тези управляващи модули могат да се използва в хигиенни зони за първи път.

Обикновено включване
Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Могат да бъдат свързвани до 4 или 8 (в зависимост от изпълнението) IO-Link сензора, които да бъдат захранени със сумарен ток до 3,6 A. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.

Сигурно дигитализирани данни​
Данните на сензорите се предават дигитално. За разлика от аналоговите сигнали, контактните съпротивления и електромагнитните смущения не могат да повлияят върху сигналите.

Директно свързване към ИТ
Интегрираният LR AGENT EMBEDDED изпраща по желание технологичните стойности през PLC към ERP системата. Този втори път за комуникация е на разположение паралелно с индустриалната мрежа през окабеляването на шината.

Свързваща техника