• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

IIoT контролер за табла

Мощен и многофункционален

Контролерът IIoT е мощно, комуникативно и гъвкаво решение за програмируем логически контролер (PLC) за цифровизация на машини и инсталации. Мощен, тъй като при околни температури до 55°C, 1,3 GHz четириядрен процесор работи при високо ниво на производителност. Комуникативен, защото е истински езиков и преводачески талант със своите различни протоколи, независимо дали става дума за връзки с ИТ света или за интегрирането на входно-изходни данни на технологията за автоматизация. Освен това е възможно дори Plug & Work свързване на IO-Link устройства – включително интерпретация на IODD. Гъвкав, тъй като IIoT контролерът е свободно програмируем чрез CODESYS V3.5.

Искате ли да управлявате устройството дистанционно? Няма проблем, сървърът за автоматизация CODESYS позволява отдалечено отстраняване на грешки и отдалечена уеб визуализация.

Универсален инструмент, който не оставя нито едно желание неизпълнено

Свързване с различни облаци

Контролерът на IIoT позволява предаване на записаните и подготвени данни към най-разпространените облачни платформи като AWS, Microsoft Azure и AnyViz. Освен това контролерът на IIoT говори на общите стандартни езици за цифровизация като OPC UA и MQTT. Ако данните трябва да се записват и обработват в реално време, входовете могат да се четат и изходите да се контролират чрез използване на индустриални Ethernet протоколи като EtherCAT, EtherNet/IP или Modbus TCP.