• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

CANwireless: ефективен локален M2M диалог

Ефективно взаимодействие на съвместими машини

Модулите CANwireless позволяват на машините автоматично да обменят съответните данни в локална мрежова система чрез WLAN или Bluetooth. Например, когато превозните средства се движат във формация, скоростта и посоката на движение могат да бъдат прецизно синхронизирани.
Допълнителна информация, като например оставащ капацитет на натоварване, може например да помогне за оптимизиране на процесите при изнасянето на стоки.

Устройството има два CAN интерфейса, позволяващи предаване както на данни от управлението на двигателя, така и на данни от сензори, събрани чрез друга CAN мрежа.

Четене на изискванията за поддръжка, импортиране на актуализации

В зависимост от режима на работа, CANwireless устройството автоматично се свързва към съществуваща мрежа за обмен на данни или създава своя собствена мрежа. Това позволява например на персонала по поддръжката да чете данни чрез лаптоп на място или да импортира софтуерни актуализации.

Целенасочен обмен на информация

За да освободи мрежовата система от ненужно прехвърляне на данни, потребителят може свободно да дефинира данните, които да се предават чрез CANwireless интерфейса.