You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

ioControl – стабилен входно/изходен модул с вграден контролер

  • Входно/изходен модул за мобилни приложения с висок клас на защита и конектори DEUTSCH или M12
  • Може да се използва като независим, програмируем чрез CODESYS миниконтролер
  • Интерфейс, състоящ се от дисплей и клавиатура, за настройка на параметри
  • Подлежаща на конфигуриране функция на входовете/изходите
  • Два CAN интерфейса с протокол CANopen и J1939

Децентрализиран входно/изходен модул и миниконтролер в един модул

ioControl е децентрализиран входно/изходен модул, свързан към контролера чрез CAN шина. Той е монтиран надалече от контролера, върху отдалечени части на машината, на мястото, където се генерират сигналите. Високият клас на защита го прави подходящ за монтиране на открито в мокра и замърсена среда. Конекторите DEUTSCH или алтернативно M12, които се използват масово в мобилната автоматизация, осигуряват възможност за лесно и безопасно свързване на сензори и актуатори. Комуникацията по CAN шината се извършва по предварително прекарани разклонителни кабели. ioControl може да се използва като подлежащ на конфигуриране входно/изходен модул или като миниконтролер в зоната. CODESYS се използва като система за програмиране.

Функции и предимства

Децентрализираните входно/изходни модули на системата ioControl свързват цифрови и аналогови сензори към контролер чрез CAN шина с помощта на протокола CANopen. Освен това входно/изходните модули осигуряват допълнителни функции за обработки на сигнала. Компактният, усилен със стъкловлакна корпус е със защитени от обръщане на полюсите конектори DEUTSCH или M12, които осигуряват всички необходими връзки за входове, изходи, комуникация и програмиране. Вграденият в клавиатурата двуцветен светодиоден дисплей е предназначен за показване на най-важните системни съобщения, скоростта на предаване на данни и номера на точката, както и за конфигуриране на устройството. Предложението се допълва от широк набор от съединителни кабели.

Подлежащи на конфигуриране входове и изходи

Подлежащите на конфигуриране входове и изходи осигуряват висока степен на гъвкавост. Има възможност за избор на аналогови и цифрови входове. Аналоговите входове могат да се конфигурират като токови входове (0...20 mA) или напрежителни входове (0...10 V/0...32 V). За цифровите и аналоговите входно/изходни модули е дефиниран профилът DSP 401. Входно/изходните функции на модула се конфигурират чрез обектния указател на устройството.

Електрониката

Основата на контролера, който е конструиран съгласно приложимите стандарти за електроника в мобилни приложения, е модерен 32-битов процесор. Неговите контролни и защитни функции осигуряват надеждна работа, дори при изключително тежки условия на работа.

С възможност за програмиране с CODESYS съгласно IEC 61131-3

Отделно от приложението им като входно/изходни модули, всички модули могат да се използват и като свободно програмируеми миниконтролери с CANopen и J1939 наред с други. Програмирането се извършва с CODESYS чрез стандартизирани езици съгласно IEC 61131-3, което позволява на потребителя да създава приложния софтуер с лекота. Освен това има библиотеки за специални функции на контролера.

Интерфейси за комуникация

ioControl има два CAN интерфейса съгласно ISO 11898 за програмиране и обмен на данни със свързаните модули, контролери, дисплеи или с контролер на двигателя.

Продукти

Аксесоари