You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Прецизно измерване на сгъстен въздух от неговото генериране до потребителя

  • Точно разпределение на разходите за енергия благодарение на точно измерване на потреблението
  • Подобряване на енергийната ефективност чрез следене за течове
  • Основа за система за управление на енергията съгласно EMAS или DIN EN ISO 50001
  • Следене на налягането благодарение на вградения сензор за налягане
  • Едновременното показване на различни технологични стойности премахва необходимостта от множество уреди

“Сензор всичко в едно” намалява разходите

SDG разходомерът за сгъстен въздух се определя като наистина универсален. Благодарение на допълнително интегрираните сензори за налягане и температура, потребителят може да види четири стойности на процеса (дебит, налягане, температура и обща консумация) с един поглед, които предоставят информация за енергийната ефективност на неговата система.

Предлагайки широко портфолио от прецизни вградени сензори от DN8 до DN250, ifm покрива пълния спектър от приложения.

Енергиен мониторинг с един поглед

Стойностите на процеса могат да бъдат ефективно наблюдавани по всяко време чрез вградения TFT дисплей, който позволява избор между четири индивидуално регулируеми графични оформления с гъвкава ориентация. Нещо повече, всички стойности на процеса могат да се предават бързо и лесно чрез IO-Link.

Открийте предимствата на ефективния мониторинг на сгъстен въздух с ifm. В дигиталната машинна зала нашите експерти обсъждат теми като:

  • Детайлно измерване на консумацията на крайната машина – от хардуер до софтуер (0:00-19:17)
  • Мониторинг на сгъстен въздух в разпределителната линия – лесно определяне на разходите и течове (19:17-31:50)
  • Записване на ключови енергийни стойности и изчисляване на ефективността на компресора (31:51-35:59)

Повишаване на енергийната ефективност благодарение на следенето за течове в инсталацията

Прецизният контрол на потока дава възможност за откриване на течове и пестене на разходи за енергия. В допълнение, високата повтаряемост на модула позволява точно причисляване на разходите за сгъстен въздух на съответната производствена линия, а така също оптимизирано изчисляване на разходите за продукта.

Благодарение на интегрираното измерване на налягането нашите сензори за сгъстен въздух предлагат възможност за наблюдение на общото работно налягане на системата за сгъстен въздух. Чрез създаване на разлика в налягането от генератор до консуматор, спада на налягането в тръбната система също може да бъде наблюдаван и оптимизиран. Но също така непрекъснато се открива спадане на налягането, например причинено от замърсени филтърни системи.

Основата за последователна система за управление на енергията съгласно EMAS или DIN EN ISO 50001

Следвайки директивата на ЕС за енергийна ефективност, всички държави членки предприеха мерки за постигане на икономия на енергия. Внедряването на система за управление на енергията е изискване за намаляване на енергийните данъци.
Комбинирането на новия разходомер за сгъстен въздух с редовните калибрирания осигурява оптималната база за това.