You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Термичен разходомер за сгъстен въздух с вградени сензори за налягане и температура

За ефективно управление на енергията могат да се отчитат четири технологични стойности (обемен поток, налягане, температура, суматор = измервател на общото количество)

  • Точно разпределение на разходите за енергия благодарение на точно измерване на потреблението
  • Подобряване на енергийната ефективност чрез следене за течове
  • Намаляване на разходите за монтаж, техническо обслужване и хардуер
  • Основа за комплексна система за управление на енергията съгласно DIN EN ISO 50001
  • Следене на налягането благодарение на вградения сензор за налягане

Сензор „всичко в едно“ намалява разходите
Този нов термичен разходомер за сгъстен въздух за промишлена употреба се отличава с истинска универсалност. Той не само има вграден температурен сензор, но също така има сензор за налягане, който позволява на потребителя да отчита едновременно четири технологични стойности (обемен поток, налягане, температура, суматор = измервател на общото количество) и да оптимизира производството.

Нагледно следене на сгъстения въздух
Вграждането на разходомера за сгъстен въздух SD в блока за техническо обслужване на съществуващи или нови инсталации осигурява допълнителни предимства. Сега технологичните стойности на сгъстения въздух за промишлена употреба могат да се следят ефективно в общите мрежи за сгъстен въздух чрез вградения TFT дисплей, който осигурява възможност за избор между четири различни възможности за индивидуална настройка графични оформления. Технологичните стойности могат също да се предават чрез IO-Link.

Повишаване на енергийната ефективност благодарение на следенето за течове в инсталацията
Точният мониторинг на потока на SD осигурява възможност за откриване на течове и за намаляване на разходите за енергия. Освен това, високата повтаряемост на устройството позволява точно отчитане на разходите за сгъстен въздух в съответната производствена линия, а също така и оптимизирано изчисление на разходите за продукта.

Ефективно следене на работното налягане
Благодарение на вграденото измерване на налягането, могат да се следят по оптимален начин падът на налягането върху замърсените филтърни системи и общото работно налягане в системата за сгъстен въздух, което е много важно, защото ако инсталацията включва изпълнителни механизми, които работят при 5 bar, вместо при идеалните 6,3 bar, скоростта на товара вече е намалена с 25%, което е съпроводено с намаляване на производителността. От друга страна, повишеното работно налягане не увеличава производителността, но води до увеличено потребление на сгъстен въздух и повишено износване на агрегата.

Основа за комплексна система за управление на енергията съгласно DIN EN ISO 50001
Следвайки директивата на ЕС за енергийна ефективност DIN EN ISO 50001, всички държави членки се ангажираха с постигане на икономия на енергия. Изискването за намаляване на енергийните данъци е въвеждането на система за управление на енергията. Стандартът изисква документирани данни за калибрирането на измервателното оборудване, за да се гарантират верността и повтаряемостта на измерваните данни. Комбинирането на новия разходомер за сгъстен въздух SD с редовни калибрирания по DAkkS осигурява оптималната база за надеждна система за управление на енергията.

Намаляване на разходите за монтаж, техническо обслужване и хардуер
Интегрирането на няколко измервани параметъра само в един сензор, не само спестява значителни разходи за хардуер (сензор за налягане, температурен сензор, кабели и входни карти), а също така и разходи за монтаж и техническо обслужване.