You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Модул IO-Link Master за интелигентни сензори в шкафа за управление

  • Разделяне между мрежите за автоматизация и ИТ
  • Готов за Industry 4.0, ядро vianew IoT
  • 8 IO-Link портове с пълна функционалност на V1.1
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON или Powerlink
  • Главно устройство и устройство, което може да се конфигурира чрез софтуера LR DEVICE

Модул IO-Link Master за автоматизация и за света на ИТ

Модулите IO-Link Master за шкафа за управление служат като шлюз между интелигентни сензори с IO-Link и полевата шина. Освен това в същото време може да се изпраща важна информация на интелигентните сензори в света на ИТ. С отделно IoT Ethernet гнездо IT мрежата може да се раздели напълно от мрежата за автоматизация. Информация от сензорите може да се прехвърля в света на ИТ чрез утвърдения интерфейс TCP/IP JSON.

Предимства и ползи за клиента

Разделяне между мрежите за автоматизация и ИТ

Най-високият приоритет е времето за безотказна работа. При никакви обстоятелства мрежата за автоматизация не трябва да се прекъсва от външни фактори. Поради това модулът има отделно гнездо IoT Ethernet, което разделя ИТ и мрежата за автоматизация. Това означава, че важна информация от сензора може да се изпраща безопасно към ИТ и ERP системите.

Конфигуриране на сензори чрез LR DEVICE

Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава обща схема на цялата инсталация. Освен това всички свързани сензори са показани със съответните параметри. Това прави възможно настройката на параметрите на всички сензори в системата от една централна точка.

Лесно свързване на сензори

Тези сензори и актуатори са свързани чрез стандартни съединителни кабели M12 без екран. Свързващите кабели са закрепени чрез подлежащи на демонтиране конектори COMBICON на модула IO-Link Master. Могат да се свързват до 8 сензора с IO-Link, към които да се подава ток до 3,6 A. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m.

Надеждни цифрови данни

Данните на сензорите се предават в цифрова форма. За разлика от аналоговите сигнали контактното съпротивление и EMC смущенията не могат да увредят сигналите.