You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Децентрализирано и интелигентно следене на въртящи се машини

  • Миниатюрен дисплей с функция за следене на оборотите, за директен монтаж на сензора
  • Дисплей за оборотите на работната площадка с промяна на цвета (червен/зелен)
  • Две регулируеми гранични стойности, всяка от които със собствен комутиращ изход

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • IO-Link дава възможност за настройване на параметрите извън опасната зона
  • Предаване на информация за текущите обороти към контролера чрез IO-Link

Преобразува всеки сензор в модул за следене на оборотите
Без значение дали става дума за индуктивен, капацитивен или фотоелектричен сензор: Това малко устройство преобразува всеки генериращ импулси сензор в модул за следене на оборотите. Миниатюрният дисплей с функция за следене на оборотите се завинтва директно върху сензора чрез връзка М12 или се монтира на място. Две регулируеми гранични стойности, всяка със собствен превключващ изход, както и дисплей с променящ се в червено/зелено сигнал за индикация, ако текущата стойност е над или под определения диапазон на оборотите. Модулът може да се настройва удобно чрез IO-Link или с помощта на бутоните върху устройството. Стойността на оборотите може също да се предава към контролер чрез протокола за цифрова комуникация. Това прави включването на монитора за следене на оборотите евтино и гъвкаво решение за децентрализирано следене на конвейерни ленти, винтови транспортьори, вентилатори, центрофуги, сепаратори и др.

Приложения
Особено в областта на транспортната технология, сензорите за обороти могат да се използват в различни приложения, например, за следене на лентови конвейери или кошови елеватори. Тук те се използват обикновено за следене на по-ниски от нормалните скорости, блокиране или престой.

Предимства
Миниатюрният дисплей включва цялостно следене на оборотите. Може да се извършва настройка на точките на превключване и на други параметри директно на дисплея. Освен това, IO-Link предоставя дистанционно информация за текущите обороти или за точката на превключване и конфигурацията на важни параметри като времето за закъснение при стартиране.

Принцип на действие
Въздействието върху сензора се потиска при преминаване на гърбици или други метални обекти и предава импулсите на дисплея. На базата на временните интервали на потискащите операции, модулът за оценка изчислява продължителността на периода или честотата (действителните обороти) и ги сравнява със зададената точка на превключване (предварително настроена стойност). Изходът се превключва по време на закъснението при стартиране и когато скоростта на въртене превиши зададената стойност на превключване. Миниатюрният дисплей сигнализира за превишени и недостатъчни обороти и превклюключва изхода.