You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

PMD Profiler

Готов за всички предизвикателства за контрол на качеството
Крайното качество на продукта се определя от възможно най-голямата еквивалентност между спецификацията и изпълнението във всеки отделен етап на производството. Много сложно ли звучи това? Отсега нататък това няма да бъде така, понеже PMD Profiler е отговорът на всички трудни предизвикателства на Вашия поточен контрол на качеството. Необходими са само няколко стъпки, за да може фотоелектричният сензор да бъде готов за употреба и да идентифицира контура на обект чрез лазерно линейно сканиране, за да открие всички компоненти, монтажни процедури, канали или отвори, които не съответстват на целевото състояние, с отклонение само 0,5 милиметра. С други думи: В бъдеще Вашите продукти ще се произвеждат с максималното качество на всеки етап от производството. Просто и безопасно!

Допълнителна информация

PMD profiler: Прецизен контрол на качеството благодарение на технологията за измерване на времето за разпространяване на вълните (time-of-flight технология) за висока точност при позициониране на обекти{

Защо си струва да се избере PMD Profiler?

Настройка само в няколко стъпки Независим от разстоянието Защитеност от странична светлина Опростен анализ на неизправностите чрез IO Link
Бърз монтаж със стандартен конектор M12 и като опция, дори без какъвто и да било софтуер Голям толеранс по отношение на позиционирането на обекта Не е необходимо позициониране по отношение на околната светлина или вътрешното осветление Опция за визуализация на контурите чрез софтуер за анализ на негодните части

Сортиране и ориентация

Приложения за защита от грешки

 • Разграничаване между части, които трудно могат да бъдат разграничени оптически
 • Надеждно откриване и отхвърляне на негодните части
 • Следене на правилното положение на обекти по време на работния процес

Предимства

 • Ранно откриване и отстраняване на източниците на неизправности
 • Свеждане до минимум на брака в дългосрочна перспектива
 • Избягване на последващи повреди, които биха се получили поради монтаж на негодни части

Правилен и цялостен монтаж

Монтажни приложения

 • Проверка на цялостния и правилен монтаж на компоненти
 • Проверка на правилния монтаж, например, на уплътнителни пръстени или затягане на винтове

Предимства

 • Откриване на дефектни компоненти и, ако е приложимо, преоборудване
 • Ново регулиране или отхвърляне на неправилно монтирани компоненти
 • Предотвратяване на течности и нестабилности

Контрол на хлабини

Проверка за това дали уплътненията са легнали добре на местата си

 • Проверка на това дали закопчалките са закопчани напълно
 • Фокусиране на сравнението на контурите върху съответната област на профила

Предимства

 • Откриване и, ако е приложимо, коригиране на неправилно монтираните компоненти

Технологичен контрол

Проверка на етапите на обработка

 • Осъществяване на разграничение между обработени и необработени механично части чрез сравняване на техните контури

Предимства

 • Структурата на повърхността осигурява възможност да се направи заключение за възможни проблеми при монтажа (напр. необработени детайли поради повреда в машината)

Повишаване на качеството на продуктите и ефективността на производството благодарение на PMD Profiler

Намаляване на сложността на монтажа и разходите
Решение „Включваш и работи“ за настройка само с няколко стъпки
Повишаване на качеството на продуктите
Гарантиране на правилни и цялостни монтаж и обработка
По-висока ефективност на производството
Поточният контрол на качеството предотвратява затрудненията в производствената линия
Постоянно намаление на количеството на брака
Ранно откриване и отстраняване на източниците на неизправности