You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Profiler

PMD Profiler

Най-важните предимства накратко:

  • осигурява постоянно правилно и цялостно сглобяване по време на технологичния процес
  • Лесно за използване устройство: инсталирайте и управлявайте без софтуер само с няколко стъпки
  • Независимото от разстоянието измерване позволява висока точност при разполагане на компоненти
  • Не е необходимо екраниране или паразитно осветление благодарение на устойчивостта срещу паразитна светлина

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Оценете подробната информация чрез IO-Link, за да повишите ефективността и качеството на производството
  • Определете производствени показатели, като например процент брак, за да повишите ефективността на инсталацията

Не допускайте грешки и ги предотвратявайте постоянно за по-високо качество и време на заетост на инсталацията

PMD анализаторът е предназначен за приложения за защита от грешки. С PMD анализатора може да се следи сглобяването, ориентацията и подбора, както и производството на целевите обекти. Освен това PMD анализаторът изследва прецизно обектите, за да провери например дали не стърчи винт, който не е напълно затегнат, или дали затягащата система е затворена. За тази цел PMD анализаторът проектира права лазерна линия и по този начин определя профила на височината на обектите, които трябва да бъдат открити.

Ако анализаторът бъде обучен за профил на височината на референтен обект (изправна част), обектите могат да бъдат сравнявани с този заучен контур. По този начин отклоняващите се компоненти могат да бъдат разграничени от изправните части. Тази проверка на качеството в реално време намалява много от разходите, свързани с непланирани прекъсвания и брак, и увеличава времето на работа на инсталацията. Освен това причините за грешките могат да бъдат локализирани и елиминирани по-бързо.

Алтернативата на системите от чувствителни към паразитна околна светлина камери и 1D сензори, които трудно се настройват
PMD анализаторът приема изцяло ново измерение на проверката на грешките в сравнение със съществуващите системи. Докато системите от камери са чувствителни на паразитна светлина и по този начин зависят от скъпо екраниране и външно осветление, PMD анализаторът работи независимо от външна светлина. Освен това, за разлика от 1D системите, той работи независимо от разстоянието, така че обектите могат да бъдат надеждно открити дори при променливи разстояния. Освен това, PMD анализаторът предоставя допълнителна информация, като процент брак или съпоставима стойност между референтен и целеви обект, която лесно може да се съхранява на външно устройство. Тази информация може да се използва за оптимизация на процеса.

Ръчна проверка
Чести грешки
Висока цена
Проверка в една точка – 1D сензори за разстояние
Зависими от разстоянието (висока точност на позициониране на целевия обект)
Трудно подравняване за малки целеви обекти
Сензори с линейно сканиране/камери
PMD Profiler
Проверка с визуална система – визуални сензори/смарт камера/камери
Чувствителност към околната светлина
Необходими са скъпи паравани на машината или скъпо външно осветление
Необходим е обучен обслужващ персонал (софтуер!)

Най-високо удобство за потребителя за бърз старт без софтуер
Анализаторът може лесно да се свърже с конвенционален щепсел M12 и не зависи от външни устройства, като например осветление. Референтните обекти могат да бъдат въведени за обучаване чрез интуитивния потребителски интерфейс с бутоните директно на устройството и без никакъв софтуер. Излъчена спомагателна линия помага на потребителя лесно да определи областта на интерес (ROI). Областта на интерес е сходна с приближаване към особено приложимите части на продукта и увеличава точността на съответстващата стойност. Дори е възможна „плаваща област на интерес“, в случай че частите не винаги са на едно и също място. Изправните части са сигнализирани посредством жълт превключващ светодиод. Допълнителна информация, като например профила на издигане в X/Z диаграма, се визуализира чрез удобния за потребителя софтуер Vision Assistant. За разлика от 1D сензорите, потребителят не само знае, че даден компонент е налице, но и каква част е точно – без да се налага да влиза в инсталацията.

Система от камери Лазерен PMD сензор PMD Profiler
Сортиране по цвят
Сортиране по височина
Трудна околна светлина
Сложност на настройка
Лъскав целеви обект
Променливо подравняване на целевия обект
Направляван обект
Ненаправляван обект
Динамично приложение
Откриване на контур
Точност