You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

io-key

Време да бъдете креативни!
Минимални изисквания, максимална полза: 24 V и мобилна мрежа – това е всичко, от което се нуждае io-key, за да върши работата си. Ако и двете са налице, IoT Gateway изпраща данните директно от IO-Link сензорите към облака. За io-key няма значение дали се намира в контейнер за морски превози, в захранващ силоз, в средата на хектари обработваема земя или в машина, която е отдалечена от съществуващи ИТ инфраструктури.

С други думи: Чрез io-key, IIoT е винаги там, където се нуждаете от него. Това разкрива нови възможности за следене на процесите и иновативни подходи за увеличено обслужване на клиентите.

Защо io-key?

По-продължителна работа на машината в изправно състояние Намаляване на експлоатационните разходи Plug & Play Нов бизнес модел
Намаляване на престоя на машините чрез дистанционно следене на точките на измерване Експлоатационните разходи стават лесно видими чрез регистриране на ключови показатели на ефективността на производството Лесно и интуитивно използване на предаването на данни, информационно табло в облака и функция за аларма Не е необходима инфраструктура, така че могат да се внедряват лесно нови бизнес модели

 

Следене и техническо обслужване на машини и оборудване

Профилактично техническо обслужване

 • Своевременно предаване на данни за състоянието на съоръжението
 • Благодарение на бързия информационен поток могат своевременно да се вземат превантивни мерки

Предимства

 • Мерки за планиране на техническото обслужване
 • По-продължителна работа на машината в изправно състояние
 • Конкурентни предимства в сравнение с традиционните машини/оборудване

Контрол на нивото и оптимизация на логистиката

Контрол на нивото

 • Контрол на нивото на отдалечени резервоари или силози
 • Доставчиците могат да гарантират, че се поддържа оптимално ниво в силозите с помощта на автоматично уведомяване с имейл

Предимства

 • Надеждно дистанционно следене не нивото
 • Оптимизиране на процесите и икономии чрез по-добро планиране на техническото обслужване, доставката или изхвърлянето като отпадък
 • Не е необходимо интегриране в съществуващата ИТ инфраструктура

Откриване и отстраняване на неизправности

 • Състоянието на съоръжението може да се засече чрез дистанционно следене
 • Автоматично уведомяване чрез имейл в случай на инцидент

Предимства

 • Независимо от местоположението следене на машини и оборудване
 • Бърза реакция при инциденти
 • Възможно е автоматично уведомяване за аларма на аварийната служба

io-key е откритие към успеха

Мобилна мрежа вместо кабели
Употребата се базира на мобилна мрежа, като по този начин се осигуряват нови цифрови възможности
Пълна автономност
Не е необходима друга инфраструктура
Надеждно следене на данни от всяко място
Следене на данните от близко или далечно разстояние
Гъвкава употреба
Пригодност за почти всяко приложение благодарение на поддръжката на над 10 000 IO-Link сензора

 

Продукти