You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Свързващ кабел с Y-образна форма без съдържание на халогени и силикони

Y разпределител за свързване на два сензора или с въведени логични оператори AND или OR за хигиенните и мокрите зони

  • Без съдържание на халогени и силикони
  • Оптимално уплътняване и при ръчен монтаж благодарение на контурните гайки с голямо сцепление
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби
  • Светодиодите се виждат отчетливо и при силно светлинно облъчване

ecolink M12 за хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.