• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link е независима от производителя междуточкова комуникационна система за свързване на сензори и актуатори към автоматизирана система.
IO-Link системата се състои от IO-Link Master и едно или повече IO-Link устройства. IO-Link Master е интерфейсът към управлението или към нивото на индустриалната мрежа и осъществява комуникация със свързаните IO-Link устройства.
С IO-Link се извършва надежден пренос на включващите сигнали на бинарни сензори, технологични стойности на аналогови сензори и техните параметри чисто цифрово и на базата на 24 V сигнал. По този начин се избягват грешките в измерването при предаване и преизчисляване на аналогови сигнали.
Чрез IO-Link могат да бъдат предавани едновременно няколко технологични стойности или параметри от едно устройство с помощта на неекраниран стандартен проводник.
IO-Link е международно стандартизиран и работи с всички разпространени индустриални мрежи и управления.