You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link сензори за управление на движението

IO-Link сензори за управление на движението

  • Дефинирана последователност на импулсите за надеждно детектиране на скорости на въртене
  • Енкодер за точно определяне на позиция и линейно измерване
  • Датчици за наклон за точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
  • Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия