• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация

Промишлена комуникация

Интерфейсът актуатор-сензор (AS-i) е независещ от производител стандарт за свързване на актуатори и сензори от първото ниво на индустриалната мрежа. AS интерфейсът се доказал като икономична система за свързване в автоматизиращата техника.
Двужилен плосък кабел предава данни и енергия. По този начин драстично се намаляват усилията за окабеляване, защото отпада стандартното паралелно свързване на всеки отделен сензор, респективно актуатор, с управлението. По този начин потребителят си спестява голям брой клеми, разпределителни кутии, входни/изходни карти и кабелни разклонения.
AS-i Gateway устройствата със PLC функционалност управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление. Те могат да бъдат използвани като автономно децентрализирано управление или като Gateway за традиционните индустриални мрежи. Асортиментът включва интерфейси с EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT или CANopen.
Децентрализираните AS интерфейсни входно/изходни модули свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори през AS интерфейс с Gateway или PLC.
Двужилният плосък кабел се свързва с помощта на технологията за прорязване на изолацията така, че да бъде избегнато обръщането на полюсите. Връзката на сензорите и актуаторите става чрез доказани, устойчиви конектори.