You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. I/O модули с AS интерфейс
  5. Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine

AS / Interface I / O модули - Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine

  • 2 х 2 цифрови входа за състояние на превключване и 2 изхода, захранвани от AS-i
  • Избираеми четири аналогови входа, четири аналогови изхода или 4 канала Pt100
  • Възможно е също захранване на датчици и актуатори с външно напрежение
  • Висок клас на защита за директен полеви монтаж

AS / Interface I / O модули - Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine

Полеви модули с винтов монтаж ClassicLine

Децентрализираните AS интерфейсни входно/изходни модули от серия ClassicLine с винтов монтаж свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори през AS интерфейс с Gateway или PLC. Горната и долната част на модула се монтират с четири винта. Двужилният плосък кабел се свързва с помощта на доказаната технология за прорязване на изолацията така, че да бъде избегнато обръщането на полюсите.
Светодиодите за индикация на работата, функцията и грешките се разпознават много добре благодарение на силата на светене.
Асортиментът изделия на ifm включва модули с цифрови и аналогови входове и изходи. Връзката на сензорите и актуаторите става чрез доказаните, устойчиви конектори M12. Благодарение на високия клас на защита модулите са много подходящи за полево ползване при тежки промишлени условия.