1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за обработка на сигнали
  5. Следене на температурата

Системи за оценка на сигнали - Единици за наблюдение на температурата

  • Широк диапазон на оценка на температурата
  • Версии с различни изходни схеми
  • Интуитивна, лесна работа
  • Локален дисплей на текущите стойности на температурата
  • Автоматично детектиране на типа на свързания датчик

Системи за оценка на сигнали - Единици за наблюдение на температуратаСледене на температурата

С обработващия модул от серия TR за температурни сензори могат да бъдат надеждно регистрирани, обработени и показани сигналите от съпротивителните температурни сензори. В този случай електрониката разпознава сама, какъв сензор е свързан Pt100 или Pt1000, независимо от това, дали се касае за свързване с два, три или четири проводника. Устройствата се характеризират с голям диапазон на измерване.
Критичните състояния на процеса, например спадането под и надхвърлянето на граничната температура, могат да се следят директно с помощта на превключващ изход. За непрекъснато температурно измерване има устройства с аналогов изход с висока разделителна способност и възможност за скалиране. Актуалната температура на процеса може да бъде отчетена по всяко време от индикатора на устройството.
Обработващите модули могат да бъдат комбинирани със сензори с резба или контактни сензори, сензори със сонда или температурни сензори за хигиенни приложения.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.