• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието
  3. Оценка на сигнала

Оценка на сигнала

  • Надеждна оценка на аналогови сигнали
  • Дисплеи за визуализиране на текущи стойности
  • Комутиращ изход за надеждно следене на гранични стойности

Системи за обработка на стандартни сигнали

Показването и регистрацията на стандартни аналогови сигнали е важна предпоставка за надеждната експлоатация на съоръженията и машините в много промишлени процеси.
Граничните прекъсвачи и дисплеите с аналогов вход служат за показване на действителни стойности. Превключващите изходи подават информация за достигането или надхвърлянето на граничните стойности.