You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Следене на състоянието

Системи за следене на състоянието

Системите за контрол на състоянието служат за техническо обслужване в зависимост от състоянието на машините и съоръженията. Те помагат за ранното разпознаване на повреди на машината и за избягване на скъпите времена на престой.
Асортиментът изделия на ifm обхваща системи за контрол на вибрациите, за контрол на качеството на маслото, за измерване на разхода на сгъстен въздух и вода. Сензорите за вибрации разпознават дисбалансите, повредите на търкалящите лагери и скоростни кутии на задвижвания и въртящи части на машината. Системите за измерване на качеството на маслото подават ранна и информация за вода и появилите се вследствие на абразията частици в хидравличните течности и смазки и по този начин могат да помогнат за избягването на влошаването на действието или повредите по хидравличните агрегати, помпи, клапани, цилиндри и машини.