You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни светлинни завеси
  5. Плавно заглушаване с конфигурируем натиск

Защитни светлинни завеси - Плаващо затваряне с конфигуриране на натиска

  • Конфигуриране на потискането чрез свързване на щифтове
  • Не е необходимо програмиране
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
  • Категория на безопасност тип 4 съгласно IEC 61496
  • Надеждна защита на опасни зони и врати

Защитни светлинни завеси - Плаващо затваряне с конфигуриране на натиска

Floating Blanking с конфигурируемо намаляване на яркостта

Защитните светлинни завеси от серия OY с подвижно намаляване на яркостта (Floating Blanking) се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора. В зависимост от височината на защитното поле и броя на лъчите устройствата могат да бъдат използвани за различни приложения, от защита на ръцете до защита на цялото тяло. Тясната форма позволява монтажа и на малко място.
Функцията за подвижно намаляване на яркостта (Floating Blanking) може да отмени контрола на до три съседни лъча. Тази функция е подходяща за приложения, при които защитното поле се прекъсва от материала, който трябва да бъде обработен или от част от машината.
Светлинните завеси са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те съответстват на изискванията за техника на безопасността по тип 4/SIL 3.
Типично приложение е сигурното подаване на материал към преси в обработката на метал и дърво.