You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Защитни светлинни завеси

Защитни светлинни завеси

  • Категории на безопасност 2 и 4 съгласно IEC 61496
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Избираем широк диапазон на устройството
  • Без мъртва зона при монтиране в L-образна форма
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12

Защитни светлинни завеси

Защитните светлинни завеси се използват навсякъде, където се налага надеждно обезопасяване на опасни зони. Те са оптоелектронни предпазни устройства, които се състоят съответно от трансмитер и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 1 или тип 4 / SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони на роботизирани модули и производствени линии. За използване в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки се предлагат устройства със защитни тръби и висок клас на защита. За сигурното подаване на материала към преси и отрезни машини са подходящи за защитни светлинни завеси с подвижно намаляване на яркостта (Floating Blanking).