You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност

Технология за безопасност

Европейската директива за машините изисква от машините да не произтича никаква опасност. Тъй като нулев риск не съществува, това означава достигането на приемлив риск. Доколкото сигурността зависи от системите за управление, тяхната конструкция трябва да сведе до минимум грешките при функциониране.
Технологията за безопасност в автоматизацията намалява риска от наранявания на хората и повреди на машините.
Асортиментът на ifm включва голям брой сигурни изделия: безконтактни защитни елементи (BWS), прекъсвачи на вратите, задействащи елементи и системи за управление.
За разлика от обичайните предпазни превключватели индуктивните сензори за безопасност регистрират директно метала, без да се нуждаят от специална насрещна част.
Защитните светлинни завеси и мрежи се използват навсякъде, където се налага надеждно обезопасяване на опасни зони. Те са оптоелектронни предпазни устройства, които се състоят съответно от трансмитер и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 2 или тип 4 / SIL 3.
Прекъсвачите на вратите AS-i със заключване осигуряват заключването на подвижните защитни съоръжения, например защитни мрежи, защитни врати, докато съществува опасно състояние.
Сигурните бутони АВАРИЕН СТОП и останалите защитни изключватели служат за спиране или принудително изключване на машина или съоръжение в опасна ситуация.
Сензорите за безопасност и обслужващите елементи на ifm могат да бъдат свързвани към всякакви устройства за контрол на безопасност, както и към защитни релета, програмируеми логически модули или сигурни PLC.
Свързаните с безопасността компоненти могат да бъдат свързани лесно с AS интерфейса Safety at Work в AS-i мрежа. Сигналите от стандартните устройства и от сигурните компоненти се прехвърлят по общ проводник.
Освен това за директен монтаж в превозни средства и мобилни работни машини може да бъде използван мощен, свободно програмируем 32 Bit SafetyController.