1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни светлинни завеси
  5. Използват в заводската автоматизация

Защитни светлинни завеси - Използват се в заводската автоматизация

  • Категории на безопасност 2 и 4 съгласно IEC 61496
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Избираем широк диапазон на устройството
  • Без мъртва зона при монтиране в L-образна форма
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12

Защитни светлинни завеси - Използват се в заводската автоматизацияИзползване в промишлената автоматизация

Защитните светлинни завеси от серия OY се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора. В зависимост от височината на защитното поле и броя на лъчите устройствата могат да бъдат използвани за различни приложения, от защита на ръцете до защита на цялото тяло. Тясната форма позволява монтажа и на малко място.
Светлинните завеси са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 2 или тип 4 / SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони на роботизирани модули и производствени линии.