• Producten
 • Industrieën
 • IIoT & Oplossingen
 • Service
 • Company
 1. Stromingssensoren
 2. Selectie op basis van medium
 3. Gassen

Meting van gasvormige media

Aanwijzingen:
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

ongeschikt
 
aanwezig

niet aanwezig
  beperkt geschikt - neem in dat geval contact op met het ifm-team via +32 2 481 0220
  Calorimetrisch
inline-sensoren
Calorimetrisch
insteeksensoren
  Productdetails Productdetails

Meetprincipe

calorimetrisch

calorimetrisch

Nauwkeurigheid

Drukverlies

Richtingsherkenning

Hoeveelheidstelling (totalisator)

Media:    

niet geleidbare media

laag geconcentreerde
chemische vloeistoffen
bijv. natronloog < 5%

Bestand tegen    

Temperatuurschommelingen

viscositeitsveranderingen

luchtaandeel

deeltjes

drukstoten

aanhechting

trillingen

Montage    

Geen inlaatafstand nodig

calorimetrisch inline-sensoren BijzonderhedenMeetprincipe:

Productseries

 • SD-serie

Meetbereik

 • 0,2...200 l/min

Leidingdiameter

 • 1/2"...1 1/2"

Mediumtemperatuur

 • -10...100°C

Drukbestendigheid

 • 40 bar

Voorwaarde:

 • inachtneming van inlaat- en uitlaatafstanden
 • Temperatuurgeleidend medium
 • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

 • Automobielindustrie
 • Robotica en automatisering
 • Scheepsautomatisering
 • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

 • Hoge meetnauwkeurigheid
 • Hoge meetdynamiek
 • Gering drukverlies

Proceswaarden:

 • totale hoeveelheidsmeting/totalisator
 • Doorstroming
 • Temperatuur
 • Druk
 • Apparaatstatus/diagnose

calorimetisch insteeksensoren

Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productseries

 • SI-, SA- en SF-serie

Nominale binnendiameter

 • DN onafhankelijk

Meetbereik

 • vloeibaar 0,04...3 m/s
 • gas 0,6 ...100 m/s

Nauwkeurigheid

 • vloeibaar ± (7% MW + 2% MEW)
 • gas ± (10% MW + 2% MEW)

Mediumtemperatuur

 • -20...90°C

Drukbestendigheid

 • maximaal 300 bar

Voorwaarde:

 • inachtneming van inlaat- & uitlaatafstanden
 • Temperatuurgeleidend medium
 • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

 • Automobielindustrie
 • Robotica en automatisering
 • Waterindustrie
 • Scheepsautomatisering
 • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

 • Onafhankelijk van nominale leidingbinnendiameters
 • Gevarieerde materiaalkeuze voor onderdelen die met media in aanraking komen
 • Eenvoudige inbedrijfstelling

Proceswaarden :

 • Punctuele stromingssnelheid
 • Temperatuur
 • Apparaatstatus/diagnose
 • Berekende doorstroming

Productplatforms - stromingssensoren/doorstromingssensoren