You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Systemen voor stromingsbewaking

De optimale oplossing voor elke vereiste.

In bijna alle gebieden van de proces-, verwerkings- en installatietechniek worden vloeistoffen of gassen gebruikt, bijvoorbeeld voor de koel- en smeermiddeltoevoer van machines en aggregaten of voor het ventileren of ontluchten van installaties en gebouwen. Elektronische stromingssensoren worden gebruikt om schade of stilstandtijden, veroorzaakt door uitvallen van de flow, te voorkomen.

Het productassortiment van ifm omvat stromingssensoren met uiteenlopende meetprocessen voor de bewaking van de meest uiteenlopende media, zoals water, oliën, koelsmeermiddelen, maar ook lucht, perslucht of agressieve media.

Hun toepassingsgebieden variëren van eenvoudige bewakingsfuncties tot en met de exacte bepaling van doorstroomhoeveelheden.