• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Service – kalibratie

Service - kalibratie

Bij een kalibratie wordt de afwijking van een metend apparaat, het zogeheten test item, ten opzichte van een referentieapparaat, de zogeheten meetstandaard, vastgesteld en herleidbaar vastgelegd.

Het resultaat van deze vergelijking geeft informatie over de afwijking van de meetgrootheid op verschillende meetpunten en kan in absolute of relatieve vorm worden weergegeven. Door de regelmatige kalibratie van de meetapparatuur kan het uitsluiten van fouten en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens worden weergegeven/gegarandeerd. De vergelijkingsmeting vindt plaats met een drukreferentieapparaat.

De vergelijkingsmeting van doorstromingssensoren voor de meting van vloeibare media gebeurt middels een flowreferentieapparaat. Bij de vergelijkingsmeting stroomt het medium door het te kalibreren meetapparaat en tevens een referentieflowmeetapparaat dat vooraf gekalibreerd is.

Download voorbeeld-certificaten

Kalibratie: Meer informatie