1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Hareket kontrolü için sensörler
  4. IO Link ile devir izleme

IO Link ile devir izleme

Değişik uygulamalar için farklı yapılarda, bütünleşik değerlendirme elektroniği ve IO Link' e sahip kompakt devir sensörleri

  • Değişik uygulamalar için farklı yapılar
  • Tek, iki nokta veya pencere modu gibi ayarlanabilir modlar
  • IO Link sayesinde birçok ilave işlev
  • Düz veya çıkık kafa yapıları
  • 24 V DC besleme voltajına sahip soketli cihaz olarak

Kompakt devir izleme
Bu devir sensörlerinde, değerlendirme elektroniği sensör gövdesine entegredir. Bu da, hem dönen hem de doğrusal hareketlerin, hız veya devir olarak nominal değerin üzerinde veya altında olması bakımından izlenmesinin uygun maliyetli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Çıkışın devreye sokulduğu devir sınır değerinin ayarlanması, IO Link üzerinden sağlanır.

Uygulama alanları
Özellikle konveyör teknolojisi alanında kompakt devir sensörleri, bantlı konveyörlerin veya kovalı yükleyicilerin denetlenmesi gibi çok yönlü bir kullanım imkanı sunmaktadırlar. Burada tipik olarak, belirlenen değer alt sınırının aşılmasının, blokajın ya da bir durmanın denetlenmesi için kullanılır. Farklı gövde yapıları ve geniş devir sayısı aralığı, hemen hemen her uygulamada entegrasyonu olanaklı kılar.

IO Link' in kazandırdığı fonksiyonlar
Devir sensörleri, komple devir denetimini içerir. IO Link üzerinden, anlık devir sayısı veya anahtarlama noktası gibi, ek değerlerin çıkışı verilir. Başlatma gecikme süresi gibi parametreler IO Link vasıtasıyla uzaktan ayarlanabilir. Buna ek olarak, IO-Link "pencere modu"nun etkinleştirilmesine izin verir. Birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki anahtarlama noktası kullanım alanını artırır. Öğretme işlemi de IO Link vasıtasıyla uzaktan yapılabilir. Arka planda rahatsız edici unsurları gizlemek için algılama mesafesini bir "öğretme işlemi" ile ayarlamak, ve böylece arka plandan dolayı yaşanacak problemleri kompanze etmek mümkündür. Daha yüksek kullanışlılık için ifm SMARTOBSERVER' e bağlanmak da mümkündür. Elbette IO-Link’ li bir sensör, standart bir sensör gibi kullanılabilir.

Çalışma şekli
Bütünleşik indüktif sensör, geçen kamlar veya diğer metal bayrak anahtarlarla tetiklenir. Değerlendirme, sönümlemelerin zamansal aralıklarıyla periyodik süre ya da frekans (devir sayısı anlık değeri) üzerinden tespit edilir ve bunlar ayarlanan anahtar noktası (nominal değer) ile karşılaştırılır. Çıkış, yol alma gecikmesi sırasında ve devrin ayarlanan anahtarlama değerinden daha fazla olması durumunda enerjilidir. Bir LED üzerinden istenen devir sayısının alt sınırının aşıldığı ve çıkışın kapatıldığı gösterilir.


Güncel bülten