1. Startsida
  2. Mjukvarulösningar
  3. Applikationslösning
  4. Kylkretsar

Fullt skydd för dina kylkretsar

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av kylvattentillförseln

Kontinuerlig diagnostik:
Värmeöverföring och flöde samt aktuella driftstider övervakas.

Tidig upptäckt:
Detektion av föroreningar och läckage eller lossnad svetselektrod.

Maximal effektivitet:

Enkel integration:
ifm tillhandahåller individuella lösningar som är lämpade för olika kylvattensystem.

ifm applikationspaket - applikationer
Övervakning av kylvattensystem, till exempel på:

  • formsprutningsmaskiner
  • verktygsmaskiner med spindelkylning
  • robotsvetspistoler
  • värmeväxlare
  • alla maskiner med kylning och uppvärmning

Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Förhindra oplanerade driftstopp
Läckage i röret eller i det flexibla slangsystemet, veck på slangen eller partikelblockering i kylvattenkretsen kan upptäckas tidigt.

Optimera processer
Datainsamling och analys. Underhåll vid behov.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationsdatapaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.