You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Applikationslösning
  2. Tryckluftssystem

Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av tryckluftssystem

Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.

Tidig detektering:
Övervakning av maskin- och utrustningsdelar avseende läckage.

Maximal effektivitet:
Permanent övervakning av delar vilket leder till bättre prestanda och garanterad kvalitet.

Enkel integration:
ifm erbjuder lösningar för olika maskin- och utrustningsdelar.

Applikationer för tryckluftssystem

Övervakning av produktionsmaskiner och viktiga tryckluftsförbrukare:

  • Tillståndsbaserat underhåll av komponenterna
  • Identifiering av kostnadsfaktorer
  • Byte av delar kan planeras
  • Jämn kvalitet på de tillverkade produkterna
  • Maskinens prestanda säkras med hjälp av online-mätning
  • Skalbara förbättringar
  • Minskning av tryckluftskostnader
  • Detektering av en cylinders aktuella driftkapacitet

Kostnadsminskning
Tillståndsbaserat underhåll som krävs istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Förhindrande av oplanerat driftsavbrott
Grundläggande övervakning, vibrationsdiagnostik på rullningslager. Tidig detektering av motorskada, torrkörning eller kavitation.

Processoptimering
Datainsamling och analys. Underhåll när det behövs.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givare till utvärdering och nätverksbaserad analys.

Från givare till ERP
Kan utökas till andra applikationer och/eller ERP-system.