1. Startsida
 2. Mjukvarulösningar
 3. Applikationslösning
 4. Kompressorer

Fullt skydd för dina kompressorer

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av kompressorer

Kontinuerlig diagnostik:
Detektering av motorskador och registrering av den verkliga driftstiden.

Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.

Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik av obalans eller smuts i motorn genom att övervaka temperaturen.

Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar som passar olika typer av kompressorer.

ifm applikationspaket - applikationer.
Skruvkompressorer, som används i:

 • tryckluftsförsörjning för verktygsmaskiner
 • allmän tryckluftsförsörjning
 • livsmedelsindustrin
 • granulattransport till formsprutningsmaskiner
 • läckageövervakning på verktygsmaskiner
 • monteringslinjer i bilindustrin
 • placering av elektroniska komponenter
 • viktkompensation på pressar

Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller.
Byte av delar kan planeras.

Förhindra oplanerade driftstopp
Upptäck obalansvibration, axelförskjutning och rotorslitage i kompressorn i god tid.

Processoptimering
Datainsamling och analys.
Underhåll vid behov.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.