1. Startsida
 2. Mjukvarulösningar
 3. Applikationspaket - Systemlösningar
 4. Fläktar

Fullt skydd för dina fläktar

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av fläktar

Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.

Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.

Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik av smutsbeläggning, t.ex. på rotorblad.

Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar som passar olika typer av fläktar.

ifm applikationspaket - applikationer
Radialfläktar med direkt- eller remtransmission samt axiella fläktar, som används i:

 • stoftavskiljarsystem
 • till-och frånluftsfläktar i lackeringslinjer
 • Verkstadsventilation
 • luftkonditioneringssystem
 • yttre ventilation av motorer
 • gruvfläktar
 • extraktionssystem i gjuterier
 • oljedimmsug på verktygsmaskiner
 • lufttillförsel för värmekraftverk / avfallsförbränningsanläggningar

Reducera kostnader
Villkorligt underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Förhindra oplanerade driftstopp
Upptäck skador på rotorblad, hjul-/rotorobalans, axelförskjutning, skador på lager, obalans och slitage i god tid.

Processoptimering
Datainsamling och analys.
Rengöring av fläktbladen vid behov.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från sensorn till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.