You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
ifm-Systemlösungen

Applikationspaket - Systemlösningar

Hårdvara / mjukvara / know-how

Systemlösningar för att säkerställa maskiners processkapacitet

Transparens, effektivitet och anslutning är nyckelord när det gäller optimering, kostnadsreduktion och övervakning av tillverkningsprocesser. Förutsättningen för detta är kontinuerlig kommunikation från den minsta enheten (t ex installerade givare) till hela produktionslinjer, fabrikshallar och platser. Ett globalt nätverk och kommunikation av tillverkningsindustrin.

Tillståndsövervakning - förebyggande underhåll och service

Dyrt produktionsstopp på grund av slitage kan upptäckas på ett tidigt stadium med hjälp av LR SMARTOBSERVER. Underhåll och reparation kan planeras - nertiden reduceras och dyra följdskador undviks.
Och när det kommer till energiövervakning är LR SMARTOBSERVER också lämplig.

  • Förebyggande underhåll
  • Transparens och processoptimering
  • Ökad körtid
  • Kvalitetssäkring
  • Minskning av tillverkningskostnader
  • Energieffektiv ekologisk produktion
  • SAP-anslutning

Energiprocessvärden för motsvarande givare (flöde, ström, kvantitet etc.) överförs till LR SMARTOBSERVER-programvaran via IO-Link, styrenhet eller VSE-enheten. Differentierade display- och utvärderingsdiagram, även i kombination med fördefinierade larm, säkerställer kontinuerlig övervakning och analys av energivärdena. Dessa utvärderingar utgör grunden för kostnadsoptimerade och resurseffektiva tillverkningsprocesser.