You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M
  3. Program
  4. Områdesövervakning

3D-smartgivare O3M – områdesövervakning

Områdesövervakning

Med den automatiska objektdetekteringen av upp till 20 objekt inklusive klassificering i rörligt eller fast objekt, ger 3D-givaren många möjligheter för områdesövervakning.