You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M
  3. Program
  4. Avståndskontroll

3D-smartgivare O3M – avståndskontroll

Höjd- och avståndskontroller på flygplatsområdet

Genom övervakning av ett på förhand definierat område kan 3D-givaren ytavståndet till ett objekt. Här betraktas inte bara en enstaka punkt utan ett helt område och minsta och/eller största avståndet matas ut.

Assistans för flygplansdragare.
Genom enkel övervakning av ett på förhand definierat område kan 3D-givaren antingen mata ut ändlägesmeddelande eller till och med konturavbildning av landställhjulet i maskinstyrningen.

Positioneringshjälp för fordon med transportband.
Över 1 000 enstaka mätningar detekterar exakt transportbandet omgivning. Med sammanlagt 64 ROI eller intresseområden, d.v.s. enstaka områden vars avstånd ska övervakas, kan snabbt och enkelt applikationslösningar omsättas.

Höjdkontroll för tankbilar.
Den integrerade avståndsfunktionen ”Min. avstånd” kan övervaka upp till 64 inställbara punkter via tankbilen. På så sätt kan föraren t.ex. hjälpa till vid positioneringen av tankbilen under flygplansvingen eller informeras när vingen sänks.