You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M
  3. Program
  4. Linjestyrning

3D-smartgivare O3M – linjestyrning

En avancerad algoritm med en generisk detektering av linjeliknande konturer tillhandahåller ett urval av detekterade linjer och dess förlopp till maskinföraren. Datan interpoleras om konturerna bryts. Detta göra att styrningen inte stoppas vid mindre avbrott. En offsetfunktion ger en finjustering mellan fordonet och linjen som följs.

Översikt över funktioner:

  • Automatisk detektering och styrning utifrån en strängliknande kontur.
  • Integrerade algoritmer för beräkning av positionsavvikelser i förhållande till den ideala linjen.
  • Utmatning av volymflödet [m³/s] för materialet som bearbetas*.
  • Rekommendation för styrkorrigering för bearbetning i maskinstyrningen.

 

På lantbruksmaskiner är det viktigt med tillförlitlig och effektiv skörd på grund av terminhandeln. ifm utvecklar sedan många år givare och styrteknik – speciellt för krävande utomhusanvändning.

Med den smarta 3D-givaren O3M151 finns nu en ny applikationslösning för automatisk sträng- eller linjestyrning. Med hjälp av 1 000 enstaka mätningar på någon tiondels sekund kan en linjeliknande kontur eller en sträng detekteras och följas automatiskt.

 

Utöver den egentliga linjestyrningen kan samtidigt skördematerialets volymflöde och hastigheten för drag- eller skördemaskiner anpassas till materialet.

Givaren tillhandahåller alla erforderliga data till maskinstyrningen för att realisera allt från en assistensfunktion till automatisk styrassistens.

* För utmatning av volymflödet krävs hastigheten för dragfordonet.

Skördemaskin för vindruvor
För att underlätta för föraren och för att skydda plantorna överför 3D-sensorn all relevant data för automatisk styrning längs druvraden till maskinens kontrollsystem.