You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M
  3. Program
  4. Avståndsövervakning

3D-smartgivare O3M – avståndsövervakning

3D-smartgivare O3M | Avståndsövervakning

Den integrerade avståndsövervakningen med upp till 64 inställbara ROI eller intresseområden för enkla avståndsfunktioner, d.v.s. enstaka områden som ska övervakas. På så sätt kan övervakning av utrymmet bakom ett fordon eller automations- eller assistansuppgifter realiseras.

Enkel avståndskontroll
Med hjälp av en fritt inställbar referenspunkt på fordonet identifieras endast objekt som hinder om de t.ex. har en på förhand definierad höjd över markytan.

Positionsbestämning av transportfordon
Den integrerade avståndsövervakningen med upp till 64 inställbara ROI eller intresseområden för enkla positionsbestämningar, d.v.s. enstaka områden som ska övervakas. På så sätt kan t.ex. en positionsbestämning av ett transportfordon under en lastningspunkt utföras.

Positionering av lastbil under en lastramp
För att skydda logistiska anordningar informeras föraren när lastbilen har rätt avstånd rampen och ska stoppas.