You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M

3D-smartgivare O3M

Det 5:e sinnet för mobila arbetsmaskiner

ifm har utvecklat en ny generation av 3D-smartgivare för att öka automatiseringen av mobila arbetsmaskiner och därmed öka effektiviteten.

PMD-3D-givaren från ifm detekterar scener och objekt tredimensionellt med endast en bild. Rörelsedistorsioner som kan uppträda på t.ex. linjeskannrar förhindras.

3D-smartgivare O3M – produktval

3D-givare för mobila användningsområden

3D-givaren O3M som är lämplig även för mobil användning detekterar mobila arbetsmaskiners omgivningen tredimensionellt. Den patenterade PMD ”time-of-flight”-principen med mätning av ljusets hastighet mäter avståndet till olika objekt inom detekteringsområdet. 3D-givarsystemet består av en IR-systembelysning och tillhörande 3D-givare.

3D-smartgivare O3M – nerladdningar

Här kan du bekvämt ladda ner mer information om O3M utan kostnad.