You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Induktiv M8-givare för begränsat utrymme

Induktiv M8-givare för begränsat utrymme

  • Tillförlitlig detektering tack vare ökade avkänningsområden
  • Stort temperaturområdet för universella användningsområden
  • Hög pålitlighet tack vare kapslingsklasser IP 65 till IP 69K
  • Snabb och felfri anslutning via M12-kontakt
  • Robust version med hölje av rostfritt stål

Lätt, liten och kraftfull

Det extremt kompakta höljet visar sin styrka överallt där utrymmet är begränsat för givare eller där ytterligare storlek måste hållas låg: I fabriksautomation, på maskinverktyg eller på snabbt rörliga robotarmar har miniatyrgivaren en avkänningsräckvidd som är nästan lika lång som hos större givare.

Redo för varje applikation

Höljet av höggradigt rostfritt stål gör givaren extremt beständig och temperaturområdet från -40 till 85 °C och kapslingsklasserna IP 65 till IP 69K tillåter nästan obegränsade användningsmöjligheter. Indikeringen av kopplingsstatus med lysdioder är lättläslig, även på platser där åtkomsten är svår, och den standardmässiga M12-kontakten möjliggör en snabb och felfri anslutning.

Produkt