1. Startsida
 2. Produktnyheter
 3. Positionsgivare
 4. KQ10 för kontinuerlig räckviddsövervakning av gränsnivåer

KQ10 för kontinuerlig räckviddsövervakning av gränsnivåer

Tre kopplingspunkter med endast en sensor

 • Kontinuerlig nivåövervakning från utanför processen
 • Ingen påverkan från mediet tack vare beröringsfri nivådetektering
 • Tre gränslägespositioner i en sensor
 • Avlagringar kan detekteras och signaleras för att förbättra processens kvalitet
 • Flera KQ10-enheter kan länkas via IO-Link

Kontinuerlig övervakning av status avseende tom eller överfull behållare
KQ10 för övervakning av räckvidd kan ”se” genom alla icke-metalliska väggar, för att detektera granulat eller vätskor utan beröring. Därför krävs inget underhåll. Processvärden på 0...100 % kan kontinuerligt överföras via IO-Link utmed hela längden på 250 mm utan dödzon. 20 LED-lampor visar den faktiska nivån inuti kärlet direkt vid sensorn. Om flera KQ10-enheter kombineras ökar detekteringszonen i enlighet med antalet.

Tre kopplingspunkter med endast en sensor
Upp till tre gränsnivåer kan övervakas med endast en sensor där det i vanliga fall skulle krävas tre sensorer – och detta samtidigt som kontinuerlig övervakning av området sker. Kopplingspunkter och andra funktioner som t.ex. NC / NO, hysteres eller orientering och avkänningszon hos givaren kan ställas in.

Gränsläge- och kontinuerlig nivåövervakning
I motsats till den konventionella lösningen med två gränslägesgivare vid både nedre (tom) och övre änden (överfull) av tanken kan en enstaka KQ10 med sina tre kopplingspunkter indikera om tanken är tom, full eller överfull. Detta innebär färre givare och gör installationen mindre komplex. Utöver detta mäter den kontinuerligt nivåer i intervaller om 250 mm och anger dessa, i tillägg till kopplingsstatus, som ett procentvärde via IO-Link. Mindre avlagringar på tankens inre väggar försämrar inte nivådetekteringen, och de kan signaleras via kopplingsutgången eller IO-Link om tröskelvärdet överskrids. Denna permanenta tillståndsövervakning förhindrar oplanerade driftavbrott i produktionen.

Kapacitiva givare

Läs mer om denna teknik

Varför KQ10?

Flera gränsnivå-
givare i ett hölje
Mätning
utanför tanken
Kontinuerlig
övervakning
Oberoende
av medium
Kräver mycket mindre montering och
ledningsdragning trots en
större avkänningsavstånd
Ingen påverkan från mediet
och inget ingrepp eller
hål i tanken
Planera uppföljningsprocesser
i detalj och reagera snabbt på
förändringar som t.ex. ansamling
Ställ enkelt in givaren
för olika medier

Små tankar

Industri

 • Skrivare (glas, keramik, 3D etc.)
 • Plastbearbetning

Fördelar

 • Ingen mekanisk eller kemisk påverkan från mediet
 • Exakt nivåmätning utmed hela sensorns längd
 • Inget hål i tanken
 • Prediktiv beräkning – hur mycket kan jag fortfarande producera?

Stora tankar

Medium

 • Vätskor
 • Granulat

Fördelar

 • Oberoende av tankstorlek
 • Flera givare kan länkas via IO-Link
 • En KQ10 ersätter flera gränsnivågivare för övervakning avseende tom eller överfull behållare
 • Detekterar och varnar för ökande ansamlingar på ett tillförlitligt sätt

Förbikopplingar / rör

Medium

 • Vätskor
 • Granulat

Fördelar

 • Enkel montering vid förbikopplingar
 • Kontinuerlig övervakning även vid mycket smala rör med en diameter på 10 mm och uppåt
 • Klart synliga LED-lampor indikerar nivån även vid icke-transparenta rör

Mervärde tack vare IO-Link

Öka både produkt- och processkvalitet
Kvalitetskontrollen börjar redan vid produktionsprocessen
Minimera driftavbrott
Planera underhåll mer noggrant och öka anläggningens effektivitet
Gör processer transparenta
Mätvärden omvandlas till intelligenta data
Öka flexibiliteten
Anpassningsbara processer för olika medier och formuleringar