You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Mjukvara / IIoT-lösningar
  3. Parametrinställningsmjukvara
  4. OPC server mjukvara

OPC server mjukvara

  • Enkel dataintegrering med standard OPC-gränssnitt
  • Stödjer OPC-specifikationerna Data Access 1, 2, 3 och OPC XML-DA Windows
  • Stödjer namespace browsing
  • Enkel nätverkskonfiguration tack vare OPC-tunnel
  • OPC Store and Forward om nätverksfel inträffar

OPC server mjukvara


För kodläsare 1D/2D

OPC-server-mjukvaran ställer ett gränssnitt till förfogande för att integrera data från 1D/2D-kodläsaren från ifm till ett överordnat system på ett standardiserat sätt. Mjukvarulicenserna delas in i fyra nivåer och beror på antalet anslutna enheter.
Olika OPC-klient-program bearbetar de data som tillhandahålls från OPC så att många olika applikationscenarion blir realiserbara.
För kodläsaren har OPC-server-mjukvaran en standardiserad åtkomst till avkodade läsresultat och diverse parametrar.