You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Identifikationssystem
  4. Optisk identifiering
  5. OPC server mjukvara

1D/2D kodläsare - OPC-servermjukvara

  • Enkel dataintegrering med standard OPC-gränssnitt
  • Stödjer OPC-specifikationerna Data Access 1, 2, 3 och OPC XML-DA Windows
  • Stödjer namespace browsing
  • Enkel nätverkskonfiguration tack vare OPC-tunnel

1D/2D kodläsare - OPC-servermjukvara


OPC-server-mjukvara

OPC-server-mjukvaran ställer ett gränssnitt till förfogande för att integrera data ur diagnoselektroniken VSE och kodläsaren från ifm till ett överordnat system på ett standardiserat sätt. Mjukvarulicenserna delas in i fyra nivåer och beror på antalet anslutna enheter.
Olika OPC-klient-program bearbetar de data som tillhandahålls från OPC så att många olika applikationscenarion blir realiserbara.
Tillsammans med diagnoselektroniken VSE går det att läsa och beskriva konfigurerad vibrationskarakteristik och övervakgninsparametrar som kopplingspunkter eller trigger-varvtalssignaler.
Även för kodläsaren har OPC-server-mjukvaran en standardiserad åtkomst till avkodade läsresultat och diverse parametrar.