You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. Fältbussar
  5. Absolut enkelvarv pulsgivare

Absolut enkelvarv pulsgivare

  • För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
  • Direkt utmatning av värdena via CANopen-gränssnitt
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Hög stöt- och vibrationstålighet

Absolut enkelvarv pulsgivare


Absolut Singleturn-rotationsgivare

Absoluta rotationsgivare, även kallade vinkelkodare tilldelar varje vinkelposition ett unikt värde även över flera varv.
Singleturn-rotationsgivare delar upp en mekanisk rotation i ett definierat antal mätningssteg. Efter en hel rotation upprepas mätvärden igen.