You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Funktionselement

AS-Interface Safety at Work - manöverelement

  • Belyst E-STOP med integrerad AS-i-anslutning
  • Säkra AS-i PCB
  • Integrering av AS-i-slaves i ett ytmonteringshölje

AS-Interface Safety at Work - manöverelement


Kontrollelement

De säkra NÖDSTOPP-knapparna med AS-gränssnitt används för att tvinga en maskin eller en anläggning till stopp om en farlig situation skulle uppstå. Tack vare den inbyggda AS-i-anslutningen kan kommandoenheter integreras i säkra AS-i-system (Safety at Work). Återställningen efter aktivering sker beroende på modell genom att vrida eller aktivering med nyckel.