You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Säkra in-/utgångsmoduler

AS-Interface Safety at Work - säkra in-/utgångsmoduler

  • Säkra AS-i-moduler för fältapplikationer och styrskåp
  • Integrering av säkerhetsrelaterade komponenter i AS-i
  • Anslutning av säkra mekaniska kontakter och säkra tretrådsgsgivare
  • Tre fritt valbara riktningar för den platta kabeln för moduler med snabbmonteringsteknologi
  • Certifiering till EN 62061/SIL3 och EN ISO 13849-1/PL e

AS-Interface Safety at Work - säkra in-/utgångsmoduler

Säkra in-/utgångsmoduler

Säkra AS-i-moduler detekterar säkerhetsrelevanta kopplingstillstånd som till exempel vid 1- eller 2-kanaliga NÖDSTOPP-knappar, positionsbrytare eller dörrkontakter. Med den säkra ingångsmodulen kan komponenter som tar hand om säkerheten anslutas till AS-i-systemet utan integrerade AS-i-gränssnitt.
Enheterna uppfyller kraven för internationellt giltiga normer för säkerhetsteknik. De detekterar och rapporterar fel såsom kortslutning, korskrets eller kommunikationsfel. Ljusa lysdioder indikerar in- och utgångarnas kopplingstillstånd, spänningsförsörjningen och eventuella fel i modulen.
Produktsortimentet omfattar ClassicLine-moduler med skruvmonterings- eller snabbmonteringsteknik för fältmontage och Smartline-moduler för inbyggnad i kopplingsskåp.