You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Ljusridåer
  5. Flytande blankning, konfigurerbar

Ljusridåer - flytande blankning, konfigurerbar

  • Konfiguration av blockering via stiftanslutning
  • Programmering är inte nödvändig
  • Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
  • Säkerhetskategori typ 4 till IEC 61496
  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar

Ljusridåer - flytande blankning, konfigurerbar


Flytande blankning som går att konfigurera

Säkerhetsljusridåerna i OY-serien med rörlig blankning (Floating Blanking) används för skydd i riskområden och för skydd av personer. Beroende på skyddsfältets höjd och antal strålar kan enheten användas som handskydd till kroppsskydd. Den smala formen tillåter en montering även i trånga utrymmen.
Den flytande blankningen (Floating Blanking) kan ta upp övervakningen av upp till tre intilliggande strålar. Denna funktion lämpar sig för användningar där skyddsfältet av det material som ska bearbetas eller en del av maskinen ska avbrytas.
Säkerhetsljusridåerna är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt Typ 4 / SIL 3.
Ett typiskt användningsfall är den säkra materialmatningen i pressar inom metall- och träindustrin.