You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Ljusridåer
  5. För industriellt bruk

Ljusridåer - för industriellt bruk

  • Säkerhetskategori 2 och 4 till IEC 61496
  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
  • Stort intervall är valbart på enheten
  • Inget spel vid monteting i L-form
  • Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten

Ljusridåer - för industriellt bruk


Användning inom fabriksautomation

Säkerhetsljusridåerna i OY-serien används för skydd i riskområden och för skydd av personer. Beroende på skyddsfältets höjd och antal strålar kan enheten användas som handskydd till kroppsskydd. Den smala formen tillåter en montering även i trånga utrymmen.
Säkerhetsljusridåerna är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt typ 2 / SIL 1 eller Typ 4 / SIL 3.
Typiska användningsområden är åtkomsbegränsning och riskzonsövervakning vid robotceller och produktionslinjer.