1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller för speciella användningsområden
  5. Glas och plastfilmsdetektering

Fotoceller för speciella applikationer - glas och plastfilmsdetektering

  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Automatisk kopplingspunktsjustering vid nedsmutsning
  • Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering
  • Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus


Glas- och foliedetektering

Givarna för detektering av transparenta föremål består av retroreflexer med polariserande filter och en mycket tunn trippelreflektor. Glas, folie, PET-flaskor och transparenta förpackningar kan detekteras på ett tillförlitligt sätt. Detta gör det möjligt att räkna flaskor och glas eller att övervaka folier för revor. Av denna anledning används givarna främst inom livsmedels-,dryckes och läkemedelsindustrin.

Givarna arbetar med ett synligt rött ljus. Det underlättar anpassningen vid drifttagning. Tack vare den höga kopplingsfrekvensen lämpar de sig för mycket snabba processer.

Inställningen för ljus-/mörkerjustering och känslighet justeras genom att trycka på en knapp på enheten.