You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller för speciella användningsområden
  5. Kontrastsensor

Fotoceller för speciella applikationer - kontrastsensor

  • Automatiskt val av den idealiska färgen för det överförda ljuset genom inlärning
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Tillförlitlig detektering av utskriftsmarkeringar och speciellt platta objekt
  • Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller för speciella applikationer - kontrastsensor


Kontrastgivare

Med O5-kontrastgivaren går det att detektera särskilt platta föremål på en enkelt och tillförlitligt sätt.

Under inställningen väljer givaren automatiskt den sändarfärgen för användningen som har den största kontrastskillnaden. Inställningen för ljus-/mörkerjustering och känslighet justeras genom att trycka på en knapp på enheten.

Tack vare den höga kopplingsfrekvensen arbetar kontrastgivare även inom användningar med korta takt-pausförhållanden tillförlitligt.

Ett brett utbud av systemkomponenter möjliggör säker och enkel montering av givaren.